Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nidzicy

 

Prezydium Zarządu

Członkowie Zarządu

Jacek Kosmala - Prezes Krzysztof Kuleszo
Andrzej Bawirsz - Wiceprezes Jerzy Domański
Tadeusz Hinc - Wiceprezes Cezary Krawczyk
Marian Smolnik - Sekretarz Daniel Karwowski
Lesław Sokolnicki - Skarbnik Grzegorz Golubski
Paweł Czubkowski - Komendant Gminny OSP Kazimierz Zgorzelski
Stanisław Rabczyński - Członek prezydium